Algemene voorwaarden

 1. Massagepraktijk ReFlax bestaat uit een HBO geschoolde natuurgeneeskundige therapeut. In de overeenkomst verder te noemen als massagepraktijk ReFlax.

 2. Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk ReFlax ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden en de Privacy-Verklaring hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 3. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 4. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt aan de hand van het intakeformulier op mijn website. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij op het intakeformulier of tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 5. Massagepraktijk ReFlax verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling

 6. Massagepraktijk ReFlax mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be) handelingen verrichten.

 7. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 8. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb geheimhoudingsplicht. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 9. Bij Massagepraktijk ReFlax worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel of er een behandeling gegeven kan worden, kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

 10. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts, voordat je een afspraak maakt.

 11. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht en zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

 12. Massagepraktijk ReFlax verplicht zich om zichtbaar een actuele prijslijst in zijn praktijkruimte te hebben.

 13. Betaling verloopt contant, via de bankieren app of via overmaken. Je krijgt van mij een factuur via de mail, die je desgewenst in kunt dienen bij jouw zorgverzekeraar.

 14. Massagepraktijk ReFlax is verplicht een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben

 15. Het privacyreglement is van toepassing.

 16. Massagepraktijk ReFlax staat geregistreerd bij de NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten) en voldoet aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ik heb een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris (via Quasir) en ben aangesloten bij de RBCZ (Register Bijzondere Complementaire Zorg) Mocht je een klacht hebben dan kun je dit melden bij de NVST. Op hun website www.nvst.nl kun je hier meer over lezen.