Algemene voorwaarden

 1. Massagepraktijk ReFlax bestaat uit een HBO geschoolde natuurgeneeskundige therapeut. Behandelingen bestaan uit therapeutische massage en reflexzonetherapie. In de overeenkomst verder te noemen als  ReFlax.

 2. Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij ReFlax ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden en de Privacy-Verklaring hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 3. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 4. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt aan de hand van het intakeformulier dat voor de eerste afspraak via mijn website is ingevuld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij op het intakeformulier of tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 5. ReFlax verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling

 6. ReFlax mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be) handelingen verrichten.

 7. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 8. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb geheimhoudingsplicht. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 9. Bij ReFlax worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel of er een behandeling gegeven kan worden, kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

 10. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts, voordat je een afspraak maakt.

 11. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht en zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

 12. ReFlax verplicht zich om zichtbaar een actuele prijslijst in zijn praktijkruimte te hebben.

 13. Betaling verloopt contant. Je krijgt van mij een factuur via de mail, die je desgewenst in kunt dienen bij jouw zorgverzekeraar.

 14. ReFlax is verplicht een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben

 15. Het privacyreglement is van toepassing.

 16. ReFlax staat geregistreerd bij de NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten) en voldoet aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ik heb een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris (via Quasir) en ben aangesloten bij de RBCZ (Register Bijzondere Complementaire Zorg) Mocht je een klacht hebben dan kun je dit melden bij de NVST. Op hun website www.nvst.nl kun je hier meer over lezen.