Voetreflexzone massage

Voetreflexzone massage

Alle delen van het lichaam, zoals de huid, spieren, organen, botten en zenuwen hebben een reflexzone in de voet. De voet weerspiegelt dus het hele lichaam. Door massage van deze reflexzones kunnen de blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven. Wanneer de blokkades zijn opgeheven of opgelost is het lichaam in staat zichzelf te genezen. Ik genees dus niet; ik help u slechts om uzelf te genezen.

Ik ga er vanuit dat ik de mens als geheel behandel en niet alleen dat gedeelte van de voet waar zich de pijn of klacht bevindt. Vandaar dat ik u ook vragen kan stellen, waarvan u misschien denkt, dat heeft niets met mijn klacht te maken.

Tijdens de eerste behandeling wordt er altijd een overzicht gemaakt. Dit is om een eerste indruk te krijgen waar de harmonie verstoord is en waar de volgende keer extra aandacht aan gegeven kan worden.

Afhankelijk van de persoon kunnen soms de volgende bijverschijnselen optreden:

Tijdens de behandeling

- meer dan normaal transpireren
- koud of juist warm worden
- prikkelingen
- geeuwen/slaperigheid
- opkomende emoties

Vlak na de behandeling

- duizeligheid
- gevoel van zweven
- op wolkjes lopen
- blijheid en ruimte voelen
- een energiek gevoel
- loomheid

Dagen na de behandeling

- de urine is donkerder (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)
- (oude)kwalen komen (even) terug om daarna te verdwijnen
- meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed, oorpus e.d.)
- koorts
- veranderde gevoelens op allerlei gebied

Wat er ook gebeurt, alles is goed, want dat wil zeggen dat er iets in gang is gezet, ieder mens verschilt, dus reageert een ieder ook anders. Laat mij weten wat er gebeurt tijdens de behandeling (meestal merk ik het wel) en vertel mij bii een volgende keer hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt weer om verder te komen.