Privacy verklaring

Privacyverklaring van Massagepraktijk ReFlax 

Massagepraktijk ReFlax is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor massagetherapie en Voetreflextherapie.

Contact gegevens: 
Naam: Ruud Warmerdam (natuurgeneeskundig therapeut)
Adres: Boekenburglaan 48 2215 AE Voorhout
website: www.reflax.info
e-mail: informatie@reflax.info
Telefoonnummer: 06 29 16 54 51

De natuurgeneeskundig therapeut (vervolgens te noemen, ReFlax) is gehouden te handelen conform de NVST/ RBCZ regelgeving.

ReFlax vraagt bij het maken van een afspraak naar jouw telefoonnummer en e-mailadres. Dit om contact te kunnen maken betreffende het maken van afspraken en het versturen van de factuur per e-mail.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt je gevraagd om het intakeformulier op deze website in te vullen. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor ReFlax. Je bent niet verplicht dit in te vullen. Voor de snelheid van verwerken en meer behandel tijd, stelt  ReFlax het erg op prijs als dit wordt gedaan voorafgaand aan de eerste behandeling. Bij de intake, hetzij online of in de praktijk, wordt naar jouw (medische) persoonsgegevens gevraagd. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier/ gesprek relevante informatie aan de natuurgeneeskundig therapeut te verstrekken. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die ik aan je vraag:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beroep en werkomstandigheden
- Bijzonderheden gezondheid (medische persoonsgegevens)

ReFlax verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
  • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
  • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
  • Voor het afhandelen van de betaling.

De persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage verleend op inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn. Personalia zijn afgeplakt en onherkenbaar

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intakegesprek en de rapportage van de behandelingen worden digitaal verwerkt in een cliëntendossier. Dit gebeurd in een beveiligde omgeving en is alleen toegankelijk door de therapeut. Deze gegevens worden in het cliëntendossier zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van jouw gegevens en ook om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met de natuurgeneeskundig therapeut.
Je hebt het recht op overdracht van jouw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op met de natuurgeneeskundige therapeut.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskundig consut’.
  • De kosten van het consult


ReFlax gaat heel zorgvuldig om met jouw (medische) persoonsgegevens. Mocht je echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met mij op.
Als u klachten heeft over hoe ik met jouw gegevens omga, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt mijn website bezoeken zonder mede te delen wie je bent of mij informatie te verschaffen. Alleen als je het online intakeformulier invult en akkoord gaat met de algemene en privacy voorwaarden, worden jouw gegevens alleen zichtbaar voor mij.

Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Mijn website is beveiligd via een ssl certificaat.